Lịch khởi hành


Cập nhật lịch mới nhất các tour hấp dẫn của PYS Travel

Tour trong nước

Thông tin Tour Điểm đến Giá tour từ Lịch khởi hành
2,680,000đ

Tháng 9: 23/09, 23/09, 23/09...

Xem thêm
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
1,680,000đ

Tháng 10: 22/10, 01/10, 08/10...

Xem thêm
3,080,000đ

Tháng 9: 30/09, 23/09, 30/09...
Tháng 10: 21/10

Xem thêm
1,680,000đ

Tháng 11: 05/11
Tháng 10: 08/10, 22/10, 01/10...
Tháng 9: 24/09

Xem thêm
Tour Y Tý: Vùng đất mây trời 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
4,990,000đ

Tháng 9: 24/09
Tháng 10: 29/10
Tháng 11: 05/11

Xem thêm
7,480,000đ

Tháng 9: 23/09, 30/09, 23/09...
Tháng 10: 07/10

Xem thêm
7,480,000đ

Tháng 10: 05/10, 07/10, 14/10...
Tháng 11: 04/11, 11/11, 18/11...
Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...

Xem thêm
1,680,000đ

Tháng 10: 22/10, 29/10, 08/10...
Tháng 11: 12/11, 19/11, 05/11...

Xem thêm
Tour Hà Nội - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
2,680,000đ

Tháng 10: 14/10, 07/10, 07/10...
Tháng 9: 30/09
Tháng 11: 04/11

Xem thêm
Tour khám phá Hà Giang - Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
2,680,000đ

Tháng 10: 28/10, 14/10, 07/10...
Tháng 9: 23/09, 23/09, 30/09...
Tháng 11: 04/11, 11/11, 18/11...
Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...

Xem thêm
7,480,000đ

Tháng 10: 14/10, 21/10, 28/10...
Tháng 11: 04/11, 11/11, 18/11...
Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...

Xem thêm
Tour Mù Cang Chải - Tú Lệ 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
1,680,000đ

Tháng 9: 24/09
Tháng 10: 01/10

Xem thêm
Tour chùa Bái Đính - Tràng An 1 ngày
Khởi hành từ: Hà Nội - 1 ngày 0 đêm
980,000đ

Tháng 10: 04/10

Xem thêm
Tour Hà Nội - Côn Đảo - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
8,190,000đ

Tháng 9: 26/09

Xem thêm
Image
Tour Mù Cang Chải mùa lúa chín 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mù Cang Chải

Ngày khởi hành


Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Tà Xùa

Ngày khởi hành


Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hoàng Su Phì

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 30/09, 23/09, 30/09...
  Tháng 10: 21/10 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
3,080,000 VND
Image
Tour Hà Nội - Mộc Châu khám phá mảnh đất bốn mùa nở hoa 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mộc Châu

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 05/11
  Tháng 10: 08/10, 22/10, 01/10...
  Tháng 9: 24/09
 • Xem thêm

Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour Y Tý: Vùng đất mây trời 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Y Tý

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 24/09
  Tháng 10: 29/10 , Tháng 11: 05/11
 • Xem thêm

Giá từ:
4,990,000 VND
Image
Tour vòng cung Tây Bắc: Mùa vàng trên non cao 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Mù Cang Chải Mộc Châu Sapa Điện Biên Lai Châu

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 23/09, 30/09, 23/09...
  Tháng 10: 07/10
 • Xem thêm

Giá từ:
7,480,000 VND
Image
Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ba Bể Bản Giốc Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 05/10, 07/10, 14/10...
  Tháng 11: 04/11, 11/11, 18/11...
  Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
7,480,000 VND
Image
Tour Bình Liêu Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm - Chinh phục sống lưng khủng long
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bình Liêu

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 22/10, 29/10, 08/10...
  Tháng 11: 12/11, 19/11, 05/11...
 • Xem thêm

Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour Hà Nội - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bản Giốc

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 14/10, 07/10, 07/10...
  Tháng 9: 30/09 , Tháng 11: 04/11 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour khám phá Hà Giang - Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 28/10, 14/10, 07/10...
  Tháng 9: 23/09, 23/09, 30/09...
  Tháng 11: 04/11, 11/11, 18/11...
  Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour Tây Bắc: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Mộc Châu Sapa Điện Biên Lai Châu

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 14/10, 21/10, 28/10...
  Tháng 11: 04/11, 11/11, 18/11...
  Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
7,480,000 VND
Image
Tour Mù Cang Chải - Tú Lệ 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mù Cang Chải

Ngày khởi hành


Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour chùa Bái Đính - Tràng An 1 ngày
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Ninh Bình

Ngày khởi hành


Giá từ:
980,000 VND
Image
Tour Hà Nội - Côn Đảo - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Côn Đảo

Ngày khởi hành


Giá từ:
8,190,000 VND

Tour nước ngoài

Thông tin Tour Điểm đến Giá tour từ Lịch khởi hành
19,990,000đ

Tháng 9: 27/09
Tháng 10: 25/10
Tháng 11: 29/11
Tháng 12: 13/12

Xem thêm
Tour Bali - Indonesia 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hồ Chí Minh - 4 ngày 3 đêm
9,390,000đ

Tháng 9: 24/09
Tháng 10: 22/10
Tháng 11: 26/11
Tháng 12: 10/12

Xem thêm
Tour Ấn Độ kỳ thú 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hồ Chí Minh - 6 ngày 5 đêm
19,990,000đ

Tháng 9: 28/09
Tháng 10: 26/10
Tháng 11: 23/11
Tháng 12: 07/12

Xem thêm
Tour du lịch Bali Indonesia 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội
Khởi hành từ: Hà Nội - 5 ngày 4 đêm
11,890,000đ

Tháng 9: 24/09, 28/09, 24/09...
Tháng 10: 19/10

Xem thêm
Tour Hà Nội - Bali 4 ngày 3 đêm: Sắc màu Indonesia
Khởi hành từ: Hà Nội - 4 ngày 3 đêm
11,490,000đ

Tháng 11: 02/11, 09/11, 16/11...
Tháng 9: 30/09
Tháng 10: 20/10

Xem thêm
12,990,000đ

Tháng 9: 27/09
Tháng 10: 25/10
Tháng 11: 12/11

Xem thêm
Image
Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 27/09
  Tháng 10: 25/10 , Tháng 11: 29/11 , Tháng 12: 13/12
 • Xem thêm

Giá từ:
19,990,000 VND
Image
Tour Bali - Indonesia 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Bali

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 24/09
  Tháng 10: 22/10 , Tháng 11: 26/11 , Tháng 12: 10/12
 • Xem thêm

Giá từ:
9,390,000 VND
Image
Tour Ấn Độ kỳ thú 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 28/09
  Tháng 10: 26/10 , Tháng 11: 23/11 , Tháng 12: 07/12
 • Xem thêm

Giá từ:
19,990,000 VND
Image
Tour du lịch Bali Indonesia 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bali

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 24/09, 28/09, 24/09...
  Tháng 10: 19/10 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
11,890,000 VND
Image
Tour Hà Nội - Bali 4 ngày 3 đêm: Sắc màu Indonesia
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bali

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 02/11, 09/11, 16/11...
  Tháng 9: 30/09
  Tháng 10: 20/10 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
11,490,000 VND
Image
Tour Hà Nội Hàn Quốc: Seoul - Trượt tuyết - Lotte World 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Seoul

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 27/09
  Tháng 10: 25/10
  Tháng 11: 12/11
 • Xem thêm

Giá từ:
12,990,000 VND
fixed-phone

HN    : 024.73 07 50 60

HCM : 028.73 07 50 60