Tuyển dụng

PYS Travel tìm kiếm: SIÊU NHÂN XANH - CHỐT KHÁCH NHANH

Số lượng: 3 siêu nhân - Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017 - Độ tuổi: 20 - 27
03:04 25/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí Biên tập viên Tin tức du lịch

Số lượng: 01 người - Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2017.
03:04 25/09/2018

PYS Travel tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ Tour du lịch linh hoạt

Số lượng cần tìm: 3 đồng đội - Ngày hết hạn: 31/07/2017
03:04 25/09/2018

PYS Travel tuyển dụng Nhân viên kế toán nội bộ

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh, PYS Travel cần tuyển dụng Nhân viên kế toán nội bộ.
03:04 25/09/2018

PYS Travel tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự

Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, PYS Travel tìm kiếm vị trí Chuyên viên Nhân sự, nhằm mang đến những luồng gió mới và nguồn nhân lực "cực chất" và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.
03:04 25/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí CTV viết bài Tin du lịch

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, PYS Travel cần tuyển Cộng tác viên Content Marketing (Viết bài tin du lịch).
03:04 25/09/2018

PYS Travel tuyển dụng Nhân viên tư vấn tour

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh, PYS Travel cần tuyển dụng 02 nhân viên tư vấn tour.
03:04 25/09/2018

PYS Travel tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng

Do nhu cầu phát triển kinh doanh PYS Travel cần tuyển 1 vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng.
03:04 25/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí kế toán du lịch

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, PYS Travel cần tuyển 01 vị trí kế toán du lịch.
03:04 25/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu phát triển kinh doanh PYS Travel cần tuyển 02 vị trí sales khách đoàn tour nội địa.
03:04 25/09/2018